Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn của Happy School là trở thành một trường phổ thông hàng đầu với sự phát triển toàn diện của học sinh và đóng góp tích cực cho xã hội. Chúng tôi ước mơ xây dựng một cộng đồng học tập năng động và sáng tạo, nơi học sinh không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn hình thành phẩm hạnh tốt, sẵn sàng đối mặt với thách thức của thế giới đa dạng và phức tạp.

Sứ mệnh của Happy School là cung cấp một môi trường giáo dục tối ưu, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh thông qua:

1. Chất lượng giáo dục: Cung cấp chương trình học tập và giảng dạy chất lượng cao, giúp học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng để thành công trong cuộc sống và học tập sau này.

2. Tạo cơ hội: Tạo điều kiện để học sinh phát huy tối đa tiềm năng cá nhân, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng xã hội.

3. Tôn trọng và đa dạng: Khuyến khích sự tôn trọng, sự khác biệt và sự đa dạng trong môi trường học tập, giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu.

4. Đoàn kết và xã hội: Xây dựng tinh thần đoàn kết và khuyến khích học sinh tham gia vào hoạt động xã hội, cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

5. Niềm vui và hạnh phúc: Khuyến khích niềm vui, tình bạn, và sự hạnh phúc trong quá trình học tập và cuộc sống.

Happy School cam kết thực hiện sứ mệnh này bằng cách cung cấp môi trường học tập tốt nhất, đội ngũ giáo viên đầy đủ tâm huyết và kiến thức, và không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và xã hội.