Chính sách học phí / Quy trình tuyển sinh

1. Chính sách học phí

 • Phân loại học phí: Học phí tại Happy School thường được phân thành các khoản cơ bản như học phí hàng tháng, học phí hàng năm, và các khoản phụ phí khác như sách giáo trình, phí thư viện, phí thể dục, và phí ngoại khóa.
 • Điều chỉnh học phí: Trường Happy School có thể thực hiện điều chỉnh học phí hàng năm dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chi phí vận hành của trường, tăng trưởng kinh tế, và các yếu tố khác. Thông tin về điều chỉnh này thường được thông báo trước để phụ huynh và học sinh được biết trước.
 • Hỗ trợ tài chính: Happy School có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính hoặc học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc để giúp họ tiếp tục học tập. Phụ huynh có thể xem xét nhiều cơ hội này và nộp đơn nếu phù hợp.
 • Hình thức thanh toán: Trường Happy School thường cung cấp nhiều hình thức thanh toán học phí, bao gồm việc thanh toán hàng tháng, hàng kỳ, hoặc hàng năm. Phụ huynh cần liên hệ với trường để biết thêm chi tiết về cách thanh toán.
 • Chính sách miễn giảm học phí: Trường có thể có chính sách miễn giảm học phí dành cho các trường hợp đặc biệt như gia đình có nhiều con em học tại trường, học sinh có khả năng học tập xuất sắc, hoặc các trường hợp khác theo quy định của trường.

2. Quy trình tuyển sinh

 • Điền đơn tuyển sinh: Phụ huynh hoặc học sinh cần điền đơn tuyển sinh, cung cấp thông tin cá nhân và học tập cơ bản. Đơn này có thể được nộp trực tuyến qua trang web của trường hoặc tại văn phòng của trường.
 • Thi tuyển hoặc phỏng vấn (tuỳ trường hợp): Happy School có thể yêu cầu các học sinh tham gia vào bài kiểm tra hoặc phỏng vấn để đánh giá trình độ học tập và kỹ năng xã hội.
 • Nộp hồ sơ bổ sung (nếu cần): Trường có thể yêu cầu phụ huynh và học sinh nộp các tài liệu bổ sung như bảng điểm, giấy khám sức khỏe, hoặc các tài liệu khác để đánh giá.
 • Kết quả tuyển sinh: Happy School thông báo kết quả tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh thông qua email, thư tín, hoặc điện thoại.
 • Đăng ký và thanh toán học phí: Sau khi được chấp nhận, phụ huynh và học sinh cần đăng ký chính thức và thanh toán học phí theo hướng dẫn của trường.
 • Hướng dẫn và khám phá trường: Trước khi khóa học bắt đầu, Happy School thường tổ chức buổi hướng dẫn cho học sinh mới và phụ huynh để giúp họ làm quen với môi trường học tập và các quy định của trường.
 • Bắt đầu học: Học sinh mới sẽ bắt đầu chương trình học tại Happy School theo lịch học đã được lên kế hoạch.

Đăng ký để được hỗ trợ

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH *

SỐ ĐIỆN THOẠI *

EMAIL

KHỐI LỚP PHỤ HUYNH QUAN TÂM

LỜI NHẮN